Anglicky jako rodilý mluvčí? S výukou je nutné začít od plenek!

Jak docílit, aby vaše dítko hovořilo plynně anglicky jako rodilý mluvčí? Podle odborníků je nutné se učit k dosažení takové úrovně po dobu 10 000 hodin. Toto pravidlo se týká veškerých dovedností, aby člověk dosáhl mistrovské úrovně. Nezáleží přitom, zda se jedná o pracovní prostředí nebo výuku cizích jazyků. Co dále odborníci doporučují?

Mistrovská úroveň vyžaduje intenzivní učení

V pracovním prostředí je to přibližně 10 let, u cizích jazyků, hraní na hudební nástroj nebo jiných specifických dovedností pak přibližně 15-20 let, než se dotyčný dostane na nejvyšší možnou úroveň. V případě cizích jazyků to znamená umět jej jako rodilý mluvčí nejen správně gramaticky, ale také včetně intonace, přízvuku nebo nejjemnějších jazykových nuancí. Už z tohoto důvodu by rodiče měli s výukou svých ratolestí začít co nejdříve, jen tak se mohou totiž dostat ve znalosti cizího jazyka na prahu dospělosti na roveň mateřštiny.

Přirozené začátky a učení hrou

A jak vlastně u těch nejmenších dětí začít? Odborníci jsou zajedno, že důležitá je přirozenost a hravost. Předškolní děti se v kurzech angličtiny pro nejmenší seznamují s cizím jazykem, zbavují se ostychu z mluvení a získávají první vědomosti pomocí přirozené výuky hravou formou. Nejedná se o žádné vysedávání v lavicích, ale děti si hrají na koberci s výukovými kartami, hrají hry, zpívají nebo tancují. Průvodci jim jsou během kurzu Steve a věrná kamarádka Maggie, s nimi se děti setkávají také ve virtuálním světě skrze videa na Youtube kanálu. https://www.youtube.com/watch?v=5EYO541GDKY

Hlavně žádná nuda!

Nejmenší i starší děti je nutné motivovat a naučit je pravidelnosti, aby své nabité vědomosti nezapomněly. Využít lze všechny dostupné metody včetně multimediálních aplikací, videí nebo spotů na internetu. V době mimořádných opatření a zavřených škol, ale také o prázdninách nebo v době volna, jsou vhodné také lekce angličtiny pro děti online, kde si mohou doplnit chybějící látku, konverzovat s rodilým mluvčím nebo si nastavit vlastní úroveň pro pokračování ve výuce.

Publikováno: 30. 06. 2021

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Milena Zvěřinová