Septik vs. žumpa. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Mnoho lidí nezná rozdíl mezi pojmy septik a žumpa. Důvod může být zejména ten, že obě jsou definována jako zařízení, do kterých se přivádějí odpadní vody a budují se tam, kde splaškové odpadní vody nebo odpadní vody nelze odvádět do veřejné kanalizace či tam, kde se tyto odpadní vody nemohou čistit v samostatné malé čističce odpadních vod. A právě to, že obě zařízení jsou definována pod tímto pojmem, je důvod, že někteří lidé mají zmatek v tom, k čemu se jednotlivá řešení používají, a zda to náhodou není jedno a totéž zařízení, které má dva názvy.

Pravdou je, že ne. Septik a žumpa nejsou jedno a totéž zařízení. Jejich podobnost končí popisem, který jsme vám před chvilkou řekli. Důležitý je zde zákon o odpadních vodách, který říká, že se septik považuje za vodní dílo a jeho povolení a provozování se tímto zákonem musí řídit. To znamená, že k výstavbě septiku potřebujete kromě stavebního povolení i povolení k nakládání s vodami. To znamená pro vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod. Máte-li zájem o takové povolení, vydává jej orgán státní vodní správy - příslušný odbor životního prostředí.

Naopak žumpa není vodní stavbou. Stavební povolení není zapotřebí, nicméně je zapotřebí stavbu ohlásit.

Navzdory tomu, že obě zařízení znějí podobně, liší se od sebe několika maličkostmi.

Co je žumpa?

Pojďme si tedy říci, co byste měli chápat pod pojmem žumpa.

Žumpa je zařízení, kterým se zachycují odpadní vody a zvláštní vody, aniž by se dále vypouštěly do povrchových či podzemních vod. Jinak řečeno, žumpa je bezodtoková nádrž, jejíž obsah se nedostane už nikam jinam a jediná možnost, jak se ho zbavit, je vyvážet jej v pravidelných intervalech speciálním fekálním vozidlem pro likvidaci do zařízení, která jsou určena přesně k tomu. Jimi jsou čističky odpadních vod.

U žumpy byste si měli vybrat na pozemku i správné místo, kde ji umístíte. Měl by k ní být umožněn přístup pro fekální automobil. Důležité také je, aby byly dodrženy minimálně normou stanovené vzdálenosti žumpy od budov a vodních zdrojů.

Náležitosti žumpy

  • Zpravidla má žumpa obdélníkový tvar, ale nemusí to tak být vždy, občas se vyskytne i kruhový půdorys.
  • Musí být nepropustná a vodotěsná.
  • Nesmí zachytávat dešťové vody.
  • Její strop musí být neprodyšný a umístěný ve výšce minimálně 0,3 metru nad maximální hladinou.
  • Prostor musí být odvětráván připojenou vnitřní kanalizací nebo samostatným větracím potrubím.
  • Pokud se ptáte na ekologičnost žumpy, ta je dost diskutabilní. Toto zařízení se nejčastěji používá u domů a budov s menším počtem obyvatel, jelikož se to odrazí v jejím objemu a potřebě častého vyvážení.
Chcete-li mít jistotu, že si pořídíte žumpu, která vám bude věrně sloužit a nepřidělávat starosti, vsaďte na betonové žumpy Olomouc od dobrezumpy.cz. Uvedený výrobce zajišťuje dodávku nádrží pro celou ČR - můžete se na něj obrátit i v případě, že vás zajímají betonové žumpy Opava či v okolí jiného města.

Co je septik?

Druhým zařízením je septik. Septik je zařízení, které slouží k čištění odpadních vod. Ty jsou z něj následně vypouštěny do povrchových či podzemních vod. Jinak řečeno, septik je průtoková zakrytá nádrž, která je umístěna v zemi a slouží k odsedimentování splašků. Její prostor je předělen přepážkami na dvě nebo tři komory, kde se shromažďuje kal. V těchto komorách se kal pomalu a postupně usazuje.

Náležitosti septiku

  • Strop musí být vždy přikryt pevným víkem.
  • Vnitřní prostor musí být odvětráván připojenou kanalizací nebo samostatným větracím potrubím stejně jako u žumpy.
  • Do každé komory musí být umožněn přístup pro vybírání usazeného kalu.
Popravdě řečeno, provoz septiku je mnohem jednodušší než provoz žumpy. Septik je stavebně a provozně nenáročný čistící objekt. Výhodou také je, že nepotřebuje připojení elektrické energie, ale v reálu je dané zařízení využitelné jen pro malé rekreační objekty s nízkým látkovým zatížením. U trvale obydlených objektů může dojít k úniku hrubých nečistot do zemního filtru, který pak rychle ztrácí průtokovost a také účinnost. A protože čištění filtru není obvykle reálné, je zapotřebí, abyste jej často kompletně vyměňovali. Při ceně nákladů na septik a zemní filtr se dostanete na hranici levnější domovní čističky odpadních vod, která je mnohem účinnější.

Stavbu septiku již mnohé orgány nedovolují, protože nesplňuje požadavky kladené na vyčištěnou vodu.

Publikováno: 25. 06. 2022

Kategorie: Bydlení

Autor: Milena Zvěřinová